Vụ Cam 2020 – HTX Nhơn Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Vườn cam của HTX Nhơn Bình, tỉnh Vĩnh Long đang canh tác cam áp dụng quy trình bón phân hữu cơ sinh học UP5. Vườn cam đang cho nhiều trái, cây xanh tốt, không có sâu bệnh, vỏ cam bóng và sáng màu.

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY CAM

 

Giai đoạn

Thời kỳ bón

Bón rễ (kg/gốc)

Bón lá (lít/ha)

Cách bón

UP5.BL

ure

kali

UP5C

UP5T

 

Bón lót

3

 

 

 

 

Mỗi hố trộn 3 kg phân chuồng hoai mục + 3 phân hữu cơ sinh học UP5.BL + 0,3 kg phân lân, thuốc chống mối Basudin, Furadan

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm thứ nhất

 

0,5 – 1

0,3

 

 

 

Bón 0,5 – 1kg phân UP5.BL + 0,1kg NPK, bón cách gốc 10cm, định kỳ 1 tháng bón 1 lần.

 

 

 

2

 

Sau khi bón phân UP5.BL 15 ngày, pha 2 lít UP5C + 400 lít nước phun đều lên lá, định kỳ 1 tháng phun 1 lần

Năm thứ 2

 

1,5 – 2

0,4

 

 

 

Bón 1,5 – 2 kg phân UP5.BL + 0,2 – 0,4kg NPK, bón quanh gốc, định kỳ 1 tháng bón 1 lần.

 

 

 

2

 

Sau khi bón phân UP5.BL 15 ngày, pha 2 lít UP5C + 400 lít nước phun đều lên lá, định kỳ 1 tháng phun 1 lần

Năm thứ 3

 

2 – 2,5

0,5

 

 

 

Bón 2 – 2,5 kg phân UP5.BL + 0,2 – 0,4kg NPK, bón quanh gốc, định kỳ 1 tháng bón 1 lần.

 

 

 

2

 

Sau khi bón phân UP5.BL 15 ngày, pha 2 lít UP5C + 400 lít nước phun đều lên lá, định kỳ 1 tháng phun 1 lần

Thời kỳ kinh doanh

Thúc 1

Sau khi thu hoạch trái 1 tuần

3 – 4

0,5 – 1

 

 

 

Bón 3 – 4 kg phân UP5.BL + 0,3 – 0,5kg NPK, bón quanh gốc

 

 

 

2,5

 

Sau khi bón phân UP5.BL 15 ngày, pha 2,5 lít UP5C + 500 lít nước phun đều lên lá

Thúc 2

Trước khi ra hoa 5 tuần

2,5 – 3

0,5

0,5

 

 

Bón 2,5 – 3 kg phân UP5.BL + 0,2 – 0,3kg NPK, bón quanh gốc

 

 

 

 

2

Sau khi bón phân UP5.BL 15 ngày, pha 2 lít UP5T + 400 lít nước phun đều lên lá

Thúc 3

Sau khi đậu quả 1 – 2 tháng

3 – 4

 

1 – 1,5

 

 

Bón 3 – 4 kg phân UP5.BL + 0,2 – 0,3kg NPK, bón quanh gốc

 

 

 

 

2,5

Sau khi bón phân UP5.BL 15 ngày, pha 2,5 lít UP5C + 500 lít nước phun đều lên lá

Thúc 4

Trước khi thu hoạch 1 tháng

2,5 – 3

 

0,5 – 1

 

 

Bón 2,5 – 3 kg phân UP5.BL + 0,2 – 0,3kg NPK, bón quanh gốc

 

 

 

 

2

Sau khi bón phân UP5.BL 15 ngày, pha 2 lít UP5T + 400 lít nước phun đều lên lá

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯƠNG VIỆT

BỘ PHẬN KỸ THUẬT

Vườn cây bón gốc bằng phân bón hữu cơ sinh học UP5.BL giúp tạo nền hữu cơ ổn định cho gốc, cải tạo đất, giúp rễ thông thoáng và phát triển tốt. Sau khi cắt cành tỉa tán nhà vườn tiến hành phun phân bón lá sinh học UP5C giúp cây ra chồi nhanh, chồi mới khỏe mạnh, tạo bộ tán xanh tốt. Khi các cành đã trưởng thành, tiến hành phun phân bón lá sinh học UP5T giúp cây ra hoa nhiều, tăng tỷ lệ đậu trái và dưỡng trái. Sau đây là một số hình ảnh của vườn cam:

    

Công ty Cổ phần Trương Việt

Tự hào tham gia vào hoạt động liên kết trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, làm gia tăng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Email: lienhe@phanbonup5.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *