Vụ Hè Thu 2019 Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Mô hình lúa bán hữu cơ (phân UP5 + hóa học) mang tính thân thiện với môi trường, tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế sâu bệnh hại. Do đó, chi phí cho thuốc BVTV thấp hơn 1.750.000 đồng/ha so với sử dụng phân hóa học thông thường. Hạt lúa chín sáng đẹp nên được thương lái mua giá cao hơn, vì thế lợi nhuận thu được cao hơn 1.780.000 đồng/ha so với mô hình sử dụng phân hóa học thông thường.

Mô hình lúa bán hữu cơ (phân UP5 + hóa học) mang tính thân thiện với môi trường, tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế sâu bệnh hại. Do đó, chi phí cho thuốc BVTV thấp hơn 1.750.000 đồng/ha so với sử dụng phân hóa học thông thường. Hạt lúa chín sáng đẹp nên được thương lái mua giá cao hơn, vì thế lợi nhuận thu được cao hơn 1.780.000 đồng/ha so với mô hình sử dụng phân hóa học thông thường.

Chỉ tiêu Phân UP5 + hóa học 100% hóa học
Rễ Rễ trắng, nhiều và khỏe Rễ bị đen, ít rễ, rễ ngắn
Đẻ nhánh Đẻ từ 3 – 5 nhánh, đều là nhánh hữu hiệu Đẻ từ 3 – 5 nhánh, số nhánh vô hiệu trung bình 1 nhánh/cây
Màu sắc lá Màu xanh lá mạ cả thời gian sinh trưởng Màu xanh đậm.
Sâu bệnh Cây khỏe, ít nhiễm sâu bệnh Dễ bị nhiễm sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn
Tốc độ sinh trưởng Giai đọan đầu cây phát triển chậm, giai đọan sau nhánh phát triển đều, đòng to, bông trổ đồng loạt. Cây lúa phát triển nhanh, vượt cả chiều cao và màu sắc, bông không tập trung và không đều.
Cứng cây Cây cứng, lá đòng thẳng, xanh đến lúc chín, cây lúa vẫn đứng vững khi gặp mưa bão. Khi gặp bão, toàn bộ lúa bị đổ ngã
Chín Giai đoạn chín tập trung, vào chắt sát cậy, hạt chín sáng đẹp. Thời gian chín kéo dài hơn, không chín được sát cậy
Năng suất 6,2 tấn/ha 6 tấn/ha
Chi phí phân, thuốc, giống 9.330.000 đồng/ha 8.670.000 đồng/ha
Lợi nhuận 15.147.000 đồng/ha 13.914.000 đồng /ha

Công ty Cổ phần Trương Việt

Tự hào tham gia vào hoạt động liên kết trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, làm gia tăng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Email: lienhe@phanbonup5.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *