Vụ Hè Thu 2019 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Đặc điểm đất canh tác: đất sét nhẹ, không bằng phẳng, đất được canh tác từ 10 – 15 năm còn rất mới (đây là vùng rừng mới khai thác), nước canh tác có độ pH 5 – 6. Do đó, lượng phân bón cho vùng đất này sẽ cao hơn so với các vùng đất khác.
Khách hàng
Công ty Trung An
Địa chỉ
Loại phân bón
Diện tích
m2
Thời gian Mùa vụ
Đơn vị thực hiện
Tiêu chuẩn canh tác
Chi phí dự kiến
đ

Đặc điểm đất canh tác: đất sét nhẹ, không bằng phẳng, đất được canh tác từ 10 – 15 năm còn rất mới (đây là vùng rừng mới khai thác), nước canh tác có độ pH 5 – 6. Do đó, lượng phân bón cho vùng đất này sẽ cao hơn so với các vùng đất khác.

Bảng 1.11 Quy trình bón phân cho vùng lúa tại Công ty Trung An (100% UP5)

Đợt bón phân Thời gian bón Bón gốc (kg/ha) Bón lá (lít/ha) Cách bón
UP5.BL UP5C UP5T UP5
Bón lót 250 Bón đều hỗn hợp phân UP5.BL với 250kg Lân cho cả ruộng lúc làm đất
Phun qua lá 10 NSS 2 Pha 2 lít UP5C + 400 lít nước phun đều cho cả ruộng
Thúc đợt 1 14 NSS 300 Rải đều phân cho cả ruộng, giữ ẩm sau khi bón phân
Phun qua lá 20 NSS 2 Pha 2 lít UP5C + 400 lít nước phun đều cho cả ruộng
Thúc đợt 2 40 NSS 300 Rải đều phân cho cả ruộng, giữ ẩm sau khi bón phân
Phun qua lá 44 NSS 2 Pha 2 lít UP5T + 400 lít nước phun đều cho cả ruộng
Phun qua lá 53 NSS 2 Pha 2 lít UP5 + 400 lít nước phun đều cho cả ruộng
Phun qua lá Trổ xẹt 2 Pha 2 lít UP5T + 400 lít nước phun đều cho cả ruộng
Phun qua lá Trổ đều 2 Pha 2 lít UP5T + 400 lít nước phun đều cho cả ruộng
Tổng 850 6 4 2

Bảng 1.12: Kết quả đánh giá mô hình sản xuất lúa theo quy trình sử dụng 100% phân bón UP5 và 100% phân gà.

Chỉ tiêu Phân UP5 + hóa học Phân gà
Rễ Nhiều và khỏe, rễ trắng Rễ đen bởi nhiễm phèn, nhỏ hơn
Đẻ nhánh Đẻ từ 3 – 5 nhánh, đều là nhánh hữu hiệu Đẻ từ 3 – 5 nhánh, số nhánh vô hiệu trung bình 1 nhánh/cây
Màu sắc lá Màu xanh lá mạ cả thời gian sinh trưởng Màu xanh nhạt
Sâu bệnh Cây khỏe, ít nhiễm sâu bệnh, có sức đề kháng tốt để vượt qua sâu bệnh Nhiễm bệnh đạo ôn và rầy, cây phát triển yếu.
Tốc độ sinh trưởng Giai đoạn nhỏ cây phát triển chậm, cây lùn, đến thời gian chín, lúa chín sớm hơn 2 – 3 ngày so với bên ngoài, bông lúa dài có từ 8 – 9 gié/bông. Cây lúa phát triển chậm, trổ không đều, bông lúa ngắn có từ 5 – 7 gié/bông.
Cứng cây Cây cứng, lá đòng thẳng, xanh đến lúc chín, ít đổ ngã. Cây lúa bị còi cọc, thưa cây.
Chín Giai đoạn chín tập trung, vào chắt sát cậy, hạt chín sáng đẹp. Thời gian chín kéo dài hơn, không chín được sát cậy
Năng suất dự kiến 3,5 – 3,7 tấn/ha 3 – 3,2 tấn/ha
Chi phí phân, thuốc, giống 12.600.000 đồng/ha 14.439.000 đồng/ha

Đối với những ruộng lúa sử dụng 100% phân bón UP5 khi được 8NSS bị bọ trĩ tấn công rất nặng, tuy nhiên khi được phun phân UP5C qua lá và bón thúc đợt 1 thì cây hồi phục rất tốt và phát triển bình thường (hình 5).

 

Hình 1.12 Ruộng lúa sử dụng 100% phân UP5 bị bọ trĩ tấn công và sau khi phục hồi

Rễ cây lúa bón phân UP5 trắng và tốt hơn rễ lúa được bón phân gà (rễ bị nhiễm phèn). Do đó, khi được bón phân hữu cơ sinh học UP5 cây lúa hấp thu chất dinh dưỡng tối đa, phát triển tốt và đẻ nhánh nhiều hơn sử dụng phân hữu cơ khác.

 

Hình 1.13 Rễ cây lúa bón phân UP5 và phân gà

Ruộng lúa sử dụng phân bón UP5 có lá lúa xanh mướt, lá luôn đứng, ruộng lúa trổ đều, bông lúa dài và có từ 8 – 9 gié lúa, dự kiến sẽ cho năng suất cao hơn các mô hình hữu cơ khác. Đối với ruộng lúa bón phân gà, lúa trổ rất thưa, bông lúa ngắn, có từ 5 – 7 nhánh gié/bông lúa.

 

Hình 1.14 Ruộng lúa sử dụng phân UP5 và phân gà trong giai đoạn trổ bông

 

Hình 1.15 Bông lúa tại ruộng được bón phân UP5 và phân gà

Công ty Cổ phần Trương Việt

Tự hào tham gia vào hoạt động liên kết trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, làm gia tăng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Email: lienhe@phanbonup5.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *