Vụ Đông Xuân 2017 – 2018 Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Trong dự án “Phát triển sản phẩm lúa Tài nguyên an toàn” gồm 4 mô hình: - Mô hình 1: Sử dụng 100% phân hữu cơ UP5 - Mô hình 2: 17 N – 14 P2O5 – 9 K2O/ha + phân hữu cơ UP5 - Mô hình 3: 65 N – 36 P2O5 – 24 K2O/ha + phân hữu cơ UP5 - Mô hình 4 (đối chứng): 140 N – 60 P2O5 – 45 K2O/ha + (2 – 2,5 kg Bonsai 10WP) Kết thúc dự án đã mang lại nhiều hiều quả đáng khích lệ cho sản phẩm phân bón UP5 nói riêng và phân hữu cơ nói chung.

Công ty Cổ phần Trương Việt

Tự hào tham gia vào hoạt động liên kết trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, làm gia tăng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Email: lienhe@phanbonup5.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *