Thu hoạch vụ lúa hữu cơ cùng Siêu thị Sài Gòn Co.op và HTX Tân Tiến Vĩnh long đồng hành doanh nghiệp phân bón hữu cơ sinh học UP5

Ngày 15 tháng 7 năm 2018. là một ngày vui của bà con nông dân của Hợp tác xã Tân Tiến xã Mỹ Lộc Tỉnh, Vĩnh Long. cùng với Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm Phân bón hữu cơ sinh học UP5 và Siêu thị Sài Gòn Co.op

Lúa bắt đầu gieo sạ từ ngày 5/4/2018 thu hoạch vào ngày 15/7 gồm có tổ 4 và tổ 1 của Ấp 9 xã Mỹ Lộc với diện tích 40,7 ha sử dụng giống OM 9921 sử dụng quy trình phân bón hữu cơ sinh học hoàn toàn, sản phẩm phân bón được sử dụng là Phân bón hữu cơ sinh học dạng bột UP5.BL và dạng nước là UP5TUP5C theo quy trình Công ty cổ phần Trương Việt đã nghiên cứu chuyên sâu cho cây lúa vùng ĐBSCL và được sự thống nhất từ nhà bao tiêu thu mua tại chỗ là Siêu thị Sài Gòn Co.op.

 

Hình ảnh cánh đồng lúa OM 9921 tươi xanh được chăm sóc với Phân bón hữu cơ sinh học UP5

HTX Tân Tiến cùng doanh nghiệp thu hoạch lúa ngày 15 tháng 7 năm 2018 vừa qua.

Sản lượng vượt mong đợi, tiếp tục thu hoạch khi trời tối

Đơn vị bao tiêu lúa Siêu thị Sài Gòn Co.op đặt thu mua giá 7.200 đồng/ kg trước khi vào vụ mùa với HTX Tân Tiến, bà con nông dân HTX Tân Tiến tìm đến sử dụng Phân bón hữu cơ sinh học UP5 cùng với quy trình sử dụng phân bón được Công ty Cổ phần Trương Việt nghiên cứu cho cây lúa tại địa phương đã tăng năng suất lúa đạt 5,87 tấn/ha vượt chỉ tiêu 5,7 tấn/ ha mong muốn.

Bình luận