Mô Hình Cải Xanh Hữu Cơ tại Hợp tác xã Thành Đạt, Ấp An Nhơn, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Thu hoạch Cải Xanh Hữu Cơ tại Hợp tác xã Thành Đạt Ấp An Nhơn xã Thới An Hội -Huyện Kế Sách -Tỉnh Sóc Trăng sử dụng 100% Phân bón hữu cơ sinh học UP5 😍
Quy trình dễ dàng chăm sóc theo sự tư vấn kỹ thuật của Cty CP Trương Việt
📌 Bón lót 1 lần bằng phân bón UP5.BL và phun 2 đợt phân bón lá UP5C, cải đủ tiêu chuẩn thu hoạch sớm hơn khoảng 5 ngày so với cải xanh được bón phân hóa học; đồng thời cải xanh được dùng theo quy trình UP5 có vị căng nồng hơn.

Công ty Cổ phần Trương Việt

Tự hào tham gia vào hoạt động liên kết trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, làm gia tăng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Email: lienhe@phanbonup5.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *