Về chúng tôi

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
AN TOÀN – BỀN VỮNG – THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Công ty cổ phần

TRƯƠNG VIỆT

Tự hào tham gia vào hoạt động liên kết trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, làm gia tăng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Ban lãnh đạo

Ông TRƯƠNG THẾ QUỐC

CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRƯƠNG QUANG VINH

PCT HĐQT – P.TGĐ KỸ THUẬT

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN
TỪ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CỦA UP5

HOTLINE: 1800 7099