Sản phẩm

 

UP5

CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT TỐT CHO CÂY TRỒNG
Thành phần: N - P2O5 - K20 : 1,72% - 0,53% - 1,47%;
Protein: 10,75% ; Acid amin: 315 ppm
(Alanine - Lysine - Glysine - Valine - Tyrosine ...)

 

UP5T

RA HOA - DƯỠNG HẠT, CỦ, QUẢ
Thành phần: N - P2O5 - K20: 1,29% - 0,53% - 1,60%;
Protein: 8,06%; Acid atmin : 315 ppm
(Alanine - Lysine - Glysine - Valine - Tyrosine ...)

 

UP5C

ĐƠM CHỒI - DƯỠNG LÁ
Thành phần: N - P2O5 - K20 : 1,93% - 0,53% - 1,46%;
Protein: 12,05% ; Acid amin: 315 ppm
(Alanine - Lysine - Glysine - Valine - Tyrosine ...)

 

UP5.BL

DINH DƯỠNG CHO CÂY- CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG
Thành phần: N - P2O5 - K20 : 3% - 2% - 3%;
Hữu cơ: 22% - Acid Humix: 3% - Độ ẩm < 30% - Fe: 300ppm,
Cu: 500ppm, Zn: 500, B: 200ppm

 

UP5

CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT TỐT CHO CÂY TRỒNG
Thành phần: N - P2O5 - K20 : 1,72% - 0,53% - 1,47%; Protein: 10,75% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine - Lysine - Glysine - Valine - Tyrosine ...)

UP5T

RA HOA - DƯỠNG HẠT, CỦ, QUẢ
Thành phần: N - P2O5 - K20: 1,29% - 0,53% - 1,60%; Protein: 8,06%; Acid atmin : 315 ppm (Alanine - Lysine - Glysine - Valine - Tyrosine ...)

UP5C

ĐƠM CHỒI - DƯỠNG LÁ
Thành phần: N - P2O5 - K20 : 1,93% - 0,53% - 1,46%; Protein: 12,05% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine - Lysine - Glysine - Valine - Tyrosine ...)

UP5.BL

DINH DƯỠNG CHO CÂY- CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG
Thành phần: N - P2O5 - K20 : 3% - 2% - 3%; Hữu cơ: 22% - Acid Humix: 3% - Độ ẩm < 30% - Fe: 300ppm, Cu: 500ppm, Zn: 500, B: 200ppm

 

UP5

CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT TỐT CHO CÂY TRỒNG
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 1,72% – 0,53% – 1,47%; Protein: 10,75% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine)

 

UP5T

RA HOA – DƯỠNG HẠT, CỦ, QUẢ
Thành phần: N – P2O5 – K20: 1,29% – 0,53% – 1,60%; Protein: 8,06%; Acid atmin : 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine)

 

UP5

CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT TỐT CHO CÂY TRỒNG
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 1,72% – 0,53% – 1,47%; Protein: 10,75% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine …)

 

UP5T

RA HOA – DƯỠNG HẠT, CỦ, QUẢ
Thành phần: N – P2O5 – K20: 1,29% – 0,53% – 1,60%; Protein: 8,06%; Acid atmin : 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine …)

 

UP5C

ĐƠM CHỒI – DƯỠNG LÁ
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 1,93% – 0,53% – 1,46%; Protein: 12,05% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine)

 

UP5.BL

DINH DƯỠNG CHO CÂY- CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 3% – 2% – 3%; Hữu cơ: 22% – Acid Humix: 3% – Độ ẩm < 30% – Fe: 300ppm, Cu: 500ppm, Zn: 500, B: 200ppm)

 

UP5C

ĐƠM CHỒI – DƯỠNG LÁ
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 1,93% – 0,53% – 1,46%; Protein: 12,05% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine …)

UP5.BL

DINH DƯỠNG CHO CÂY- CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 3% – 2% – 3%; Hữu cơ: 22% – Acid Humix: 3% – Độ ẩm < 30% – Fe: 300ppm, Cu: 500ppm, Zn: 500, B: 200ppm

 

UP5

CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT TỐT CHO CÂY TRỒNG
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 1,72% – 0,53% – 1,47%; Protein: 10,75% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine …)

 

UP5T

RA HOA – DƯỠNG HẠT, CỦ, QUẢ
Thành phần: N – P2O5 – K20: 1,29% – 0,53% – 1,60%; Protein: 8,06%; Acid atmin : 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine …)

 

UP5C

ĐƠM CHỒI – DƯỠNG LÁ
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 1,93% – 0,53% – 1,46%; Protein: 12,05% ; Acid amin: 315 ppm (Alanine – Lysine – Glysine – Valine – Tyrosine …)

UP5.BL

DINH DƯỠNG CHO CÂY- CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG
Thành phần: N – P2O5 – K20 : 3% – 2% – 3%; Hữu cơ: 22% – Acid Humix: 3% – Độ ẩm < 30% – Fe: 300ppm, Cu: 500ppm, Zn: 500, B: 200ppm

Ưu điểm của phân hữu cơ sinh học up5

 

HIỆU QUẢ

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm

KINH TẾ

Tiết kiệm chi phí sản xuất Nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản

SINH THÁI

Đất trồng ngày càng màu mỡ
Thân thiện với môi trường
An toàn sức khỏe cho người dùng

ACID AMIN

Phân bón hữu cơ sinh học UP5 với 16 loại
Acid amin giúp cây:
– Chắc khoẻ từ rễ
– Kích thích hoa đậu trái
– Chịu đựng thời tiết khắc nghiệt
– Mạnh mẽ chống chịu sâu bệnh
– Sản phẩm tươi ngon, chất lượng

Ưu điểm của phân hữu cơ sinh học up5

 

HIỆU QUẢ

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm

KINH TẾ

Tiết kiệm chi phí sản xuất Nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản

SINH THÁI

Đất trồng ngày càng màu mỡ
Thân thiện với môi trường
An toàn sức khỏe cho người dùng

ACID AMIN

Phân bón sinh học UP5 với 16 loại
Acid amin giúp cây:
– Chắc khoẻ từ rễ
– Kích thích hoa đậu trái
– Chịu đựng thời tiết khắc nghiệt
– Mạnh mẽ chống chịu sâu bệnh
– Sản phẩm tươi ngon, chất lượng

Ưu điểm của phân hữu cơ sinh học up5

 

HIỆU QUẢ

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm

KINH TẾ

Tiết kiệm chi phí sản xuất Nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản

SINH THÁI

Đất trồng ngày càng màu mỡ
Thân thiện với môi trường
An toàn sức khỏe cho người dùng

ACID AMIN

Phân bón sinh học UP5 với 16 loại
Acid amin giúp cây:
– Chắc khoẻ từ rễ
– Kích thích hoa đậu trái
– Chịu đựng thời tiết khắc nghiệt
– Mạnh mẽ chống chịu sâu bệnh
– Sản phẩm tươi ngon, chất lượng

Vụ mùa UP5

Các sản phẩm nông nghiệp an toàn.
Góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản Việt Nam.

VỤ MÙA 1

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Khi sử dụng phân bón hữu cơ sinh học UP5 cho các loại cây trồng như bưởi, cam, quýt tại trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến đã đạt hiệu quả rất cao về chất lượng và sản lượng cây trồng. Ngoài ra, tôi còn dùng cho cây hoa màu như cây bồ ngót thì cho sản lượng cao, trung bình 1/2 ha thì sản lượng được khoảng 3 tấn/tháng

Khi sử dụng phân bón hữu cơ sinh học UP5 cho các loại cây trồng như bưởi, cam, quýt tại trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến đã đạt hiệu quả rất cao về chất lượng và sản lượng cây trồng. Ngoài ra, tôi còn dùng cho cây hoa màu như cây bồ ngót thì cho sản lượng cao, trung bình 1/2 ha thì sản lượng được khoảng 3 tấn/tháng

Về chúng tôi

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
AN TOÀN – BỀN VỮNG – THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Công ty cổ phần

TRƯƠNG VIỆT

Tự hào tham gia vào hoạt động liên kết trồng và cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, làm gia tăng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN
TỪ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CỦA UP5

HOTLINE: 1800 7099

Tin tức

Điểm Báo